מכירת כלי הרכב לצד ג' לפני התאונה  ביטלה את הכיסוי הביטוחי . עו"ד גו'ן גבע .
 
מה זה תאונת דרכים ? עו"ד גו'ן גבע 
 
הרישיון לא בתוקף ? הביטוח עדיין כן . עו"ד גו'ן גבע 
 

לתגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.