מדריך וידאו עבור תוכנות משרד הסוכן

תוכן העניינים

תפריט לפי נושאים

ניהול לקוחות

באפי

רבידי תוכנה

פנסיוני. פיננסי. תכנון פרישה

צביקה משבנק

פוליוויז

חתימה מרחוק

יועצי מיחשוב ואבטחת מידע

יעקב עוז עו"ד

אמיר צימר

הקמת אתרי אינטרנט

מרכזיות והקלטות

כללי

ירום יצחק

מדריך וידאו של וועדת הטכנולוגיה לשכת סוכני הביטוח
סו"ב גואטה עמוס יו"ר וועדת הטכנולוגיה 
( 01/01/2022 )
ריכוז הרצאות בנושאי תוכנות ויועצים
שעשתה וועדת הטכנולוגיה במסגרת 
המכללה לביטוח.
יו"ר המכללה סו"ב חוה פרידמן .

תוכן עניינים

הקמה וניהול סו"ב גואטה עמוס 
יו"ר וועדת הטכנולוגיה לשכת סוכני הביטוח
עד שנת 01/01/2022