גו'ן גבע עו"ד. לשכת סוכני הביטוח

מכירת כלי הרכב לצד ג' לפני התאונה  ביטלה את הכיסוי הביטוחי . עו"ד גו'ן גבע . מה זה תאונת דרכים ? עו"ד גו'ן גבע  הרישיון לא בתוקף ? הביטוח עדיין כן . עו"ד גו'ן גבע