הביטוחים שלנו

 • רכב
 • דירה
 • ביטוח משכנתא
 • וועדי בתים
 • עסק
 • נוסעים לחו”ל
 • בריאות
 • סיעודי
 • פנסיה
 • פיננסים
 • ביטוח מנהלים
 • תאונות אישיות
 • מכוני יופי
 • רפואה משלימה
 • ועוד …

ביטוחים נוספים

 • ביטוח חיים למקרה נכות
 •  ביטוח רכב צד ג’
 •  ביטוח חיים למקרה מוות
 •  ביטוח סיעודי
 •  ביטוח רכבי אספנות
 •  ביטוח רכבי יוקרה
 •  ביטוח תיקונים למוצרים ביתיים
 •  ביטוח רפואי פרטי
 •  ביטוח חיים למקרה מחלות
 •  ביטוח אובדן רווחים
 •  ביטוח חבויות
 •  ביטוח אובדן כושר עבודה
 • ביטוח משאיות
 •  ביטוח ציוד אלקטרוני
 • ביטוח צד ג’ לעסק
 •  ביטוח מפעלים
 • ביטוח מנהלים
 • ביטוח חיים
 • ביטוח ניתוחים והשתלות
 •  ביטוח שמשות רכב
 • ביטוח משרדים
 • ביטוח מחלות קשות
 •  ביטוח תרופות שאינן בסל התרופות
 •  הרחבות לביטוח רכב
 • ביטוח אחריות מוצר
 •  ביטוח דירקטורים
 •  ביטוח אחריות מקצועית
 •  ביטוח תאונות אישיות