מקים ומנהל אתר האינטרנט של גיבורים קטנים
מקים ומנהל בהתנדבות את אתר האינטרנט
של גיבורים קטנים