גו'ן גבע עו"ד. לשכת סוכני הביטוח

מכירת כלי הרכב לצד ג' לפני התאונה 
ביטלה את הכיסוי הביטוחי . עו"ד גו'ן גבע .

מה זה תאונת דרכים ? עו"ד גו'ן גבע 

הרישיון לא בתוקף ?
הביטוח עדיין כן . עו"ד גו'ן גבע