מכירת כלי הרכב לצד ג' לפני התאונה 
ביטלה את הכיסוי הביטוחי . עו"ד גו'ן גבע .

 

מה זה תאונת דרכים ? עו"ד גו'ן גבע 

 

הרישיון לא בתוקף ?
הביטוח עדיין כן . עו"ד גו'ן גבע 

 

לתגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.